ACTIVITĂŢI SRHT

Romanian version

1. ACTIVITATI EDUCATIONALE

 • Elaborarea unor ghiduri de explorare a patologiei hemostazei si trombozei
 • Elaborarea unor protocoale de lucru standardizate in laboratoarele de specialitate
 • Elaborarea unui ghid referitor la controlul de calitate intern si extern
 • Cursuri de educatie medicala continua

 

2. ACTIVITATI DE CERCETARE

 • Promovarea unor studii de cercetare fundamentala referitoare la explorarea hemostazei
 • Sprijinirea construirii si echiparii unor laboratoare private in care sa se desfasoare activitati legate de studierea hemostazei si trombozei
 • Organizarea strangerii de fonduri necesare finantarii cercetarii medicale

 

3. ACTIVITATI DE DEZVOLTARE

 • Crearea unor centre specializate in managementul hemostazei si trombozei
 • Sprijinirea dotarii cu echipamente si aparatura medicala a laboratoarelor medicale de specialitate

 

4. ACTIVITATI DIDACTICE

 • Va organiza cursuri de specialitate, va participa la manifestari stiintifice precum si va pune la dispozitia specialistilor material documentar si alte facilitati de instruire
 • Va organiza manifestari stiintifice interne si internationale pe teme de interes pentru activitatea asociaţiei si orice alte manifestari cu scop de popularizare a actiunilor asociaţiei si pentru obtinerea de fonduri necesare activitatilor sale
 • Va acorda burse de studii si de specializare in tara si strainatate personalului medical si studentilor facultatilor de medicina din Romania

 

5. PARTENERIATE

 • Societatea Internationala de Tromboza si Hemostaza
 • Societatea de Tromboza si Hemostaza din Romania – sediu la Timisoara
 • Relatii profesionale interlaboratoare in tara si strainatate
 • Institutii din tara si strainatate a caror activitate poate sprijini scopurile asociaţiei

 

6. ACTIVITATI IMEDIATE – DEZVOLTAREA ASOCIATIEI

 • Atragerea de NOI MEMBRI
 • Elaborarea ghidurilor de diagnostic si tratament
 • Dezvoltarea patrimoniului
 • Stabilirea de relatii profesionale cu asociatii corespunzatoare din strainatate

 

English version

The activities of the RSHT

1. Education activities

 • Elaboration of the guidelines for investigation on pathology of hemostasis and thrombosis
 • Elaboration of standardized working protocols in specialized laboratories
 • Elaboration of the guidelines on internal and external quality control
 • Courses for continuous medical education

 

2. Research activities

 • Promotion of fundamental research on hemostasis investigation
 • Supporting of the creating and equipping of some private laboratories for activities linked to the study of hemostasis and thrombosis
 • Organizing of strategies for getting necessary funds for supporting medical research

 

3. Developing activities

 • Creation of specialized centre for the management of hemostasis and thrombosis
 • Supporting of endowment with equipments and medical devices of the specialty medical laboratories

 

4. Teaching activities

 • Society will organize specialty courses, will participate in the scientific meetings and will put for use of all specialists documentary materials and other training facilities.
 • Will organize scientific national and international meetings with topics of interest for the activity of the society and other meetings with the purpose to popularize the actions of the association and for getting necessary funds for its activities.
 • Will award scholarships for medical staff and students of the Romanian Medicine Faculty and specialized courses in country and abroad.

 

5. Partnerships

 • International Society of Thrombosis and Hemostasis
 • Hemostasis and Thrombosis Society from Timisoara – Romania
 • Inter-laboratories professional relations in country and abroad
 • Institutions from country and abroad whose activity can support the purpose of the association.

 

6. Immediate activities – Development of the association

 • Enrolling new members
 • Writing guidelines for the diagnosis and treatment
 • Developing of the patrimony
 • Setting up of the professional relations with the corresponding foreign associations