Despre noi

Romanian version

“Societatea Română de Hemostază şi Tromboză” (SRHT) a fost constituită ca urmare a entuziasmului şi iniţiativei unor cadre medicale din Clinica de Hematologie Colţea. La începutul anului 2007 s-a constituit un comitet de iniţiativă care a lansat invitaţii unor personalităţi din lumea medicală şi, de asemenea, unor tineri dornici să participe, să ajute şi, nu în ultimul rând, să înveţe şi să-i înveţe şi pe alţii ce înseamnă de fapt hemostaza şi tromboza în lumina cercetărilor din ultimii ani.

A devenit un fapt evident că evaluarea, diagnosticul şi tratamentul pacienţilor cu tromboze sau sindroame hemoragipare, este esenţial în cadrul multor specialităţi medicale. Fără studii multidisciplinare, cu participarea specialiştilor din hematologie, medicină internă, laborator clinic, ginecologie, neurologie etc., practic nu este posibil de pus un diagnostic corect în astfel de afecţiuni. Ca urmare s-a impus constituirea unui forum care să unească toţi aceşti specialişti, să elaboreze ghiduri de explorare şi protocoale de lucru în patologia hemostazei prin colaborare cu forumurile internaţionale de specialitate.

Acesta a fost impulsul care a condus la constituirea SRHT şi, spre surprinderea tuturor, multe cadre medicale din diverse specialităţi au agreat această iniţiativă devenind membri fondatori ai unei societăţi de profil care şi-a propus desfăşurarea de activităţi educaţionale, de cercetare – dezvoltare şi didactice în acest domeniu.

SCOPURI

 1. Sustinerea activitatii de studiere la nivel national a hemostazei si trombozei
 2. Implementarea tehnicilor specifice in laboratoarele din Romania
 3. Crearea de programe educationale si de preventie multidisciplinare adresate populatiei
MEMBRII FONDATORI
ACTIVITATILE SRHT
 • Educationale
 • De Cercetare
 • De Dezvoltare
 • Didactice
 • Parteneriate
 • Dezvoltarea Asociatiei
DATE CONSTITUTIVE

COD FISCAL – 23410204

ACT CONSTITUTIV – nr. 396 din 25.04.2007

HOTARARE JUDECATOREASCA – nr. 3934 / 2007

SUPORT FINANCIAR – CONTURI

CONT RON : RO63 RNCB 0090 0983 9123 0002
CONT EUR : RO90 RNCB 0090 0983 9123 0001
COD SWIFT : RNCBROBUXXX
deschise la BCR Suc. Lipscani, Bucuresti

English version

ABOUT US

Romanian Society of Haemostasis and Thrombosis (RSHT) has been created as a result of enthusiasm and initiative of some medical staff from Department of Hematology – Coltea Clinical Hospital. On the beginning 2007 has been created an initiative committee who invited some medical personalities and willing young person to participate, to help and not in the last line to learn and to teach others what is the meaning of haemostasis in the light of the recent year’s studies.

It has became an obvious fact that the evaluation, diagnosis and treatment of patients with hemorrhagic and thrombosis syndromes is essential for many medical specialties. Without multidisciplinary studies, without participation of specialists from haematology, internal medicine, clinical laboratory, gynecology, neurology, practically, it is not possible a correct diagnosis for such diseases. So, it was a necessity to constitute a forum for uniting all these specialists to compile guidelines for investigation and working protocols on pathology of hemostasis in cooperation with the international forum in this field.

This has been the impulse that directed to the constitution of RSHT and, surprisingly, many medical staff from different specialties agreed to this initiative becoming founder members of a new society which proposed it to carry out education, research-developing and teaching activities in this field.

PURPOSES

 • Supporting of the activity for study of hemostasis and thrombosis at the national level.
 • Implementation of specific and state-of-art techniques in Romanian laboratories.
 • Creation of multidisciplinary education and prevention programs which will address to the entire population.

Founding members

Activities of RSHT

 • Education
 • Research
 • Developing
 • Teaching
 • Partnerships
 • Developing of the association

Constitutive data

Fiscal code – 23410204

Memorandum of association no. 396/25.04.2007

Legal Decision no. 3934/2007

Financial accounts

The Society has the below accounts in RON and EURO in compliance with legal regulations, the accounts are opened at BCR Branch LIPSCANI Bucharest, Romania.

Account    RON  : RO63 RNCB 0090 0983 9123 0002

Account    EURO: RO90 RNCB 0090 0983 9123 0001

Statute

 • RSHT is a legal entity of private right, independent from governmental institution and non politic.
 • RSHT is going to function in according with the conditions of the statute and in compliance with Romanian legislation.