Home

Romanian version

Bine aţi venit pe website-ul asociaţiei Societatea Română de Hemostază şi Tromboză (SRHT).

SRHT este o asociaţie juridică fără scop patrimonial, cu o durată de funcţionare nedeterminată, care, prin statut, îşi propune să stimuleze prin orice mijloace (cursuri, ghiduri, mese rotunde, simpozioane, laboratoare specializate etc.) studiul şi popularizarea metodelor de diagnostic şi tratament ale afecţiunilor hemostazei, atât în rândul specialiştilor cât şi în rândul populaţiei.

De asemenea societatea îşi propune să stabilească relaţii profesionale cu asociaţii corespunzătoare din străinătate şi să integreze hemostaza din România în activitatea educaţională a acestora.

Mulţumim pentru suportul moral şi sprijinul acordat iniţiativei noastre tuturor celor care au aderat fără rezerve la constituirea SRHT şi ne dorim ca activitatea asociaţiei să aducă aprecieri unanime.

Vă aşteptăm să vă alăturaţi societăţii nou constituite cu promisiunea, din partea noastră, că nu vor fi inutile eforturile dvs. iar cunoştinţele ştiinţifice vor fi puse la dispoziţia tuturor celor interesaţi.
Ne aşteaptă un viitor de multă muncă, dar avem convingerea că, ÎMPREUNĂ, VOM REUŞI!

banner_SRHT

 

English version

Welcome to the website of the Romanian Society of Hemostasis and Thrombosis (RSHT) association.

RSHT is a legal, non profit association with unlimited period of operation, which by its statute proposes itself to support by any way (courses, guidelines, workshops, symposiums, specialized laboratories), the study and popularization of the methods for diagnosis and treatment of haemostatic diseases not only between specialists but also in general population.

Also, RSHT proposes itself to establish professional relations with corresponding foreign associations and to include Romanian current haemostasis in their educational activity.

We thank for the moral support and assistance given our initiative to all those who have adhered, without circumspection, to the constitution of RSHT and we would like that our association to receive unanimous appreciations.

We are waiting for you to join to the new created association keeping in mind our promises that your efforts will not be useless and the scientific knowledge will be available for everyone interested.

A future with a lot of hard work is expecting us but we have the belief, WE WILL SUCCEED TOGETHER.